Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Arbejdsgiver ABC

Hvad skal der stå i en personalehåndbog?

Kom igang med en personalehåndbog

I har mange aftaler i din virksomhed for at få hverdagen til at fungere. Der kan både være skrevne og uskrevne regler.

De vigtigste af dem kan med fordel skrives i en personalehåndbog eller en medarbejderhåndbog.

Det er ikke et krav, at din virksomhed skal have en personalehåndbog

Det er god skik og danner grundlag for en forventningsafstemning mellem medarbejdere og virksomhed.

Der er ingen formkrav til, hvordan en medarbejderhåndbog eller en personalehåndbog skal se ud.

Det væsentligste er, at du har de emner med, som er relevante for din virksomhed.

Vælger man at have en personalehåndbog, skal man vide, at den kan få ansættelsesretlige følger og også være ansvarspådragende for arbejdsgiveren.

Ved KA tilbyder vi gratis at udarbejde en medarbejderhåndbog for vores medlemmer.

Lovpligtige emner i personalehåndbog

Personalehåndbogen eller medarbejderhåndbogen kan indeholde emner, som er lovbestemt. Det gælder rygepolitik og emner omkring arbejdsmiljøet. Hvis du ikke ønsker en medarbejderhåndbog, skal disse emner være beskrevet på en anden måde - for eksempel i en APV. Læs mere om APV her.

Medlemmer af KA kan gratis få en personalehåndbog

Skriv dit telefonnummer her, så ringer vi dig op til en uforpligtende snak om medlemsskab af KA.

Fakta: Personalehåndbogens indhold

Her er nogle af de ting, som vi anbefaler, at I inkluderer i medarbejderhåndbogen eller personalehåndbogen:

  • Hvem er vi, og hvad vil vi?
  • Ledelse
  • Arbejdstid
  • Løn og pension
  • Sundhed og sygdom, herunder sygemelding
  • Arbejdsmiljø
  • Brug af telefon og IT
  • Fortrolighed
  • Øvrige forhold
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her