Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Afskedigelse

Alternativer til afskedigelse

Når ordrerne ikke kommer ind i det tempo, man havde regnet med, kan det være nødvendigt at skære i bemandingen.

Der findes dog et par alternativer, som man bør overveje, inden man skrider til opsigelse af ikke-funktionærer. Dermed kan man måske bevare gode kompetencer i virksomheden. 
 

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en aftale med ikke-funktionærer om, at arbejdstiden nedsættes kollektivt for hele virksomheden eller hele afdelinger eller produktionsenheder.

Arbejdsfordeling op til 13 uger kræver ikke godkendelse, men skal blot anmeldes til jobcenteret på en særlig blanket.

Selve fordelingen skal i øvrigt tilrettelægges efter drøftelse med medarbejderne eller tillidsrepræsentanten, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, kan søge dagpenge under fordelingen.

Ved arbejdsfordeling skal arbejdstiden nedsættes med mindst 2 hele dage per uge eller med hele uger. Du kan fx. aftale med dine medarbejdere, at de arbejder 3 dage og holder 2 dage fri. I kan også aftale en eller to ugers arbejde, efterfulgt af en uges fri.

Arbejdsfordeling skal varsles over for dine medarbejdere med mindst 10 dages varsel og anmeldes til jobcenteret senest 1 uge før, den træder i kraft. Anmeldelsen skal ske via særlige blanketter, som du finder på www.jobnet.dk.

Vær opmærksom på, at der skal betales G-dage efter gældende regler ved arbejdsfordeling.

Læs mere om arbejdsfordeling i overenskomstens § 41 eller kontakt jeres lokale jobcenter.

Hjemsendelse

I tilfælde af uforudset materialemangel, manglende ordretilgang og lignende af kortvarig karakter, eller arbejdet må standes på grund af vejrlig, kan du hjemsende dine medarbejdere, uden at der er givet noget varsel og uden at du skal betale løn i hjemsendelsesperioden.

Hjemsendelse kræver, at der er tale om årsager, der ikke kunne forudses, og som ligger uden for virksomhedens indflydelse.

En hjemsendelse kan ikke strække sig ud over 3 måneder. Hvis hjemsendelsen strækker sig ud over denne perioden, har dine medarbejdere ret til en erstatning der svarer til lønnen i den opsigelsesperiode, medarbejderen havde krav på ved hjemsendelsen. 

Vær opmærksom på, at under en hjemsendelse kan din medarbejder opsige sit ansættelsesforhold uden varsel for at tage andet arbejde. 

Vær også opmærksom på, at der i forbindelse med hjemsendelse skal betales G-dage efter gældende regler.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her