Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Afskedigelse

Bortvisning

Som arbejdsgiver kan du komme ud for, at en medarbejders opførsel, handling eller undladelser er så alvorlige, at du må afbryde ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning og bortvise medarbejderen.

Før en bortvisning er berettiget, skal medarbejderens handling/adfærd være så alvorlig, at det kan karakterises som grov misligholdelse. Det kan fx være, hvis din medarbejder har stjålet fra arbejdspladsen, har udøvet vold mod en kollega, mv.

En bortvisning er den strengeste sanktion, du som arbejdsgiver kan udøve over for en medarbejder og du skal derfor kunne løfte bevisbyrden for, at medarbejderens handling/adfærd var grov misligholdelse. Hvis du ikke kan løfte bevisbyrden, kan medarbejderen i nogle situationer tilkendes en godtgørelse.

Vi anbefaler, at du altid kontakter KA inden du bortviser en medarbejder. 

Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med bortvisning

 • Hvad er en bortvisning?

  En bortvisning er en tilkendegivelse fra dig som arbejdsgiver om, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning på grund af medarbejderens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det betyder, at din lønforpligtelse over for medarbejderen ophører med øjeblikkelig virkning og medarbejderen skal forlade arbejdspladsen.

 • Hvornår kan en medarbejder bortvises?

  En medarbejder kan bortvises, hvis han/hun udøver grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan fx være tyveri, illoyal eller voldelig adfærd mv. Grov misligholdelse kan også forekomme, hvis en medarbejder tidligere har fået en skriftlig advarsel for et forhold, hvor du har gjort det klart, at gentagen overtrædelse vil medføre bortvisning og medarbejderen igen overtræder forholdet.

  Vær opmærksom på, at der er forskel på misligholdelse og grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Er der alene tale om misligholdelse, er det ikke berettiget at bortvise medarbejderen og du må i stedet overveje opsigelse som konsekvens.

  Du skal også være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har bevisbyrden for, at en bortvisning er berettiget. Du skal derfor kunne dokumentere det kritiske forhold og at der er tale om grov misligholdelse.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om et forhold der kan begrunde en bortvisning?

  Hvis du har mistanke om, at en medarbejder begår grov misligholdelse af sit ansættelsesforhold, er det vigtigt, at du straks får undersøgt og dokumenteret forholdet grundigt. Det er vigtigt, at du får konfronteret medarbejderen med dine undersøgelser/informationer og giver ham/hende mulighed for, at give sin forklaring på en eventuel misforståelse. 

 • Kan jeg sende min medarbejder hjem, mens jeg undersøger en situation?

  Hvis du har begrundet mistanke om, at medarbejderen har begået grov misligholdelse og du vurderer, at medarbejderen ikke bør udføre sit arbejde, mens du undersøger forholdet nærmere, kan du suspendere ham/hende i en kortere periode. 

  Ved en suspension gør du medarbejderen opmærksom på, at du midlertidigt ikke ønsker at gøre brug af hans/hendes arbejdskraft. Du bør gøre dette skriftligt, så der ikke er tvivl om, at det alene er midlertidigt, at medarbejderen ikke skal møde på arbejde. Din medarbejder vil som udgangspunkt være berettiget til løn under suspension.

 • Hvad er konsekvensen, hvis en bortvisning er uberettiget?

  Hvis en bortvisning er uberettiget vil det medføre, at medarbejderen er at betragte som opsagt og har krav på løn i en periode, der svarer til det individuelle opsigelsesvarsel. Dertil kan medarbejderen være berettiget til en godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis der i øvrigt havde været et saglighedskrav. 

  Hvis der er særlige forhold i sagen, som fx graviditet, barsel, funktionsnedsættelser eller lignende, kan der efter omstændighederne også kunne rejses krav om godtgørelse efter beskyttelseslovgivningen.

 • Kan jeg vente for længe med at bortvise en medarbejder?

  En bortvisning kan miste sin berettigelse, hvis du som arbejdsgiver udviser passivitet og ikke reagerer, så snart du opdager, eller burde have opdaget, det kritiske forhold. 
  Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal bortvise med et samme, men det er vigtigt, at du reagerer, så snart du bliver opmærksom på det kritiske forhold og ikke lader stå til eller overvejer situationen alt for lang tid. Hvor hurtigt du skal reagere er en konkret vurdering afhængig af situationen. 

 • Kan jeg bortvise en medarbejder, der er i opsagt stilling?

  Selvom din medarbejder er i opsagt stilling, skal han/hun stadig agere loyalt over for virksomheden og passe sit arbejde. Hvis din medarbejder udøver grov misligholdelse af sit ansættelsesforhold i løbet af en opsigelsesperiode, vil du kunne bortvise din medarbejder på præcis samme måde, som i det løbende ansættelsesforhold. 
   

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på 82 132 132 eller sende en mail til jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her