Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Ansættelse

Udenlandsk arbejdskraft

Når du ansætter medarbejdere fra udlandet, bør du generelt set ansætte dem på samme vilkår, som danske medarbejdere arbejder under.

Hvis du har overenskomst, vil dine udenlandske medarbejdere også være omfattet af overenskomsten.  Det betyder, at de bl.a. skal have løn og pension på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning. Derfor skal reglerne i eksempelvis arbejdsmiljøloven, ferieloven, lov om ligebehandling og lov om barsel overholdes.

Som medlem af KA kan du få hjælp til alt det praktiske, der er forbundet med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi hjælper dig også med at udarbejde en ansættelseskontrakt.

Opholds- og arbejdstilladelse

Hvis du ansætter en medarbejder fra et land uden for EU, skal de have opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er statsborger i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein (EØS-landene). Der er endvidere undtagelse for særlige specialister.

Man skal søge om arbejds- og opholdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Praktikanter

Hvis særlige uddannelsesmæssige forhold taler for det, kan man ansætte borgere fra lande udenfor EU som praktikant. 

Det forudsætter dog, at medarbejderen har påbegyndt en uddannelse, og at praktikpladsen er relevant for den pågældende uddannelse. Der skal være udstedt en arbejds- og opholdstilladelse, inden praktikken begynder. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år, når der ansøges, og praktikopholdet må kun vare 12 måneder.

Hvis man anvender praktikanter, skal man også følge danske regler vedr. løn og arbejdsvilkår samt øvrig dansk lovgivning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, eller skal have hjælp til en kontrakt, er du velkommen til at kontakte KA.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her