Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Ansættelse

Udenlandsk arbejdskraft

Når du ansætter medarbejdere fra udlandet, bør du som tommelfingerregel ansætte dem på samme vilkår, som danske medarbejdere arbejder under. Visse opholdsordninger inden for udlændingelovgivningen stiller dog særlige krav til for eksempel lønniveauet – det gælder blandt andet beløbsordningerne og fodermesterordningen.

Hvis du har overenskomst, vil dine udenlandske medarbejdere også være omfattet af overenskomsten. Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning. Derfor skal reglerne i eksempelvis arbejdsmiljøloven, ferieloven, lov om ligebehandling og lov om barsel overholdes.

Som medlem af KA kan du få hjælp til alt det juridiske benarbejde, der er forbundet med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi har især fokus på at hjælpe dig med at udarbejde en ansættelseskontrakt, som lever op til udlændingelovgivningens regler.

Opholds- og arbejdstilladelse
Hvis du ansætter en medarbejder, der ikke er statsborger i et EU-land (eller i Norge/Island/Schweiz/Liechtenstein), skal vedkommende som det klare udgangspunkt have opholds- og arbejdstilladelse for at have lov til at arbejde i Danmark.

Man søger om opholds- og arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på portalen nyidanmark.dk.

Forskellige opholdsordninger
Inden for udlændingelovgivningen findes et hav af særlige ordninger og undtagelser, som vi hjælper din virksomhed med at navigere i.

Herunder finder du et lille udpluk i overbliksform:

 • Tilbydes en tilstrækkelig høj løn, kan der gives opholds- og arbejdstilladelse efter de to beløbsordninger uanset branche
   
 • Fodermesterordningen inden for landbrug har sit eget lønniveau og krav til medarbejderens kvalifikationer
   
 • Medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere, for eksempel ægtefæller til fodermestre, har som udgangspunkt en fri ret til at tage arbejde, så længe det sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår
   
 • Personer, der er fordrevet fra Ukraine på grund af krigen med Rusland, har mulighed for at søge om opholdstilladelse efter særloven herom. Opholdstilladelse efter særloven indebærer ret til at arbejde allerede fra tidspunktet hvor ansøgningen er indgivet
   
 • Hvis særlige uddannelsesmæssige forhold taler for det, kan man ansætte borgere fra lande udenfor EU som praktikant. Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år, når der ansøges, og praktikopholdet må som udgangspunkt kun vare op til 18 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. KA’s overenskomst indeholder regler om udenlandske landbrugspraktikanters løn- og ansættelsesvilkår

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, eller ønsker hjælp til en kontrakt, er du velkommen til at kontakte KA.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her