Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn og pension

G-dage

 

Når en medarbejder bliver afskediget eller hjemsendt, vil medarbejderen ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse de første dage. Her skal du som arbejdsgiver i henhold til A-kasse lovgivningen betale for de første 2 ledighedsdage, populært kaldet "G-dage".

Nedenfor kan du læse de oftest stillede spørgsmål fra arbejdsgivere i forbindelse med betaling af G-dage.

 • I hvilke situationer skal jeg betale G-dage?

  Det er en forudsætning for at have ret til G- dage, at medarbejderen inden for de sidste 4 uger har været beskæftiget i din virksomhed i mindst 74 timer.

  4 ugers perioden forlænges bagud, hvis medarbejderen har været fraværende pga. sygdom, ferie, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdag, konflikt eller kursusdeltagelse i forbindelse med arbejdet.

 • I hvilke situationer skal jeg ikke betale G-dage?

  Selvom din medarbejder umiddelbart har ret til G-dage, kan kravet alligevel bortfalde i visse situationer:

  • Medarbejderen afslår et skriftligt tilbud om fortsat ansættelse på samme vilkår
  • Virksomheden ikke kan betale pga. konkurs eller rekonstruktion
  • Afskedigelsen skyldes i det væsentlige medarbejderen
  • Arbejdsophøret skyldes force majeure eller er på baggrund af strejke, lockout eller sympatikonflikt
  • Medarbejderen er i fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag
  • Medarbejderen holder ferie eller modtager sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom på G-dagene.
  • Medarbejderen er tjenestemand og overgår til rådighedsløn
  • Medarbejderen har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønneni din virksomhed i mindst 74 timer. 4 ugers perioden forlænges bagud, hvis medarbejderen har været fraværende pga. sygdom, ferie, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdag, konflikt eller kursusdeltagelse i forbindelse med arbejdet. 
 • Hvordan ved jeg, om min medarbejder er berettiget til G-dage?

  Flere af de forhold der medfører, at kravet om G-dage bortfalder, indtræder først efter din medarbejder fratræder, og som du derfor normalt ikke har kendskab til – for eksempel sygdom. 

  Du har derfor mulighed for at bede din medarbejder om en tro- og loveerklæring, hvor medarbejderen erklærer at være berettiget til betaling for G-dage.

  Du skal senest 14 dage efter medarbejderen er fratrådt bede ham/hende om at aflevere en tro- og loveerklæring på, at medarbejderen på G-dagene ikke har haft fuld beskæftigelse, ikke får sygedagpenge, ikke får dagpenge under de 14 dages sygdom eller ikke har holdt ferie.

  Din medarbejder skal aflevere erklæringen til dig senest 14 dage efter du har anmodet om erklæringen. Hvis medarbejderen ikke overholder fristen, bortfalder kravet på G-dage.

  Vi har udarbejdet en skabelon til en tro- og loveerklæring, som du er velkommen til at benytte dig af.

 • Hvor mange G-dage skal jeg betale?

  Du skal som udgangspunkt betale de 2 første ledighedsdage for en medarbejder der er omfattet af reglerne om G-dage. Det gælder uanset ansættelsesforholdets samlede varighed. 

  Du kan maksimalt komme til at betale 16 G-dag pr. kalenderår til den individuelle medarbejder. Heri medregnes de gange, hvor du kun betaler halve G-dag. 

  G-dage er en fast sats, som ændres årligt. Find den aktuelle sats på vores side med satser.

  Husk, at du skal oplyse på medarbejderens lønseddel, hvor mange G-dage der er betalt i kalenderåret
   

 • Hvordan skal G-dage udbetales?

  G-dage er A-indkomst. Der skal dog ikke beregnes feriegodtgørelse, AM-bidrag eller ATP. G-dagene skal betales senest med virksomhedens 2. lønafregning efter fratrædelsen. 

  Hvis ledigheden er på under 4 timer pr. dag betales ½ G-dag. Hvis ledigheden er på 4 timer pr. dag eller derover betales en hel G-dag. 
   

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål eller der er noget du er i tvivl om.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her