Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn og pension

SH-betaling

 

Når overenskomster og lovgivningen forholder sig til helligdage, tages der udgangspunkt i de kirkelige helligdage.  Når en helligdag falder på en hverdag, omtales disse som en søgnehelligdag eller blot ”SH-dage”. 

I forhold til dine medarbejdere medfører det altid overvejelser om, din medarbejder skal have løn i forbindelse med søgnehelligdage.

Ansættelser under KAs overenskomst

Udgangspunktet i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus er at sikre medarbejderne en jævn indtjening uden væsentlig nedgang. Det betyder, at hvis medarbejderen mister indtægt, fordi han/hun holder fri på en SH-dag, så er der ret til SH-betaling.

Der er efter overenskomsten 3 muligheder for at tilrettelægge SH-betaling:

  • Du kan betale fuld løn på SH-dage.
  • Du kan indregne SH-betalingen i lønnen på de øvrige dage med 3,56 %, eller
  • Lave en opsparingsordning, hvor der henlægges 4,0 % af medarbejderens løn på en særlig konto. På SH-dage udbetales der et acontobeløb på kr. 800 for fuldtidsansatte over 18 år og kr. 400 for fuldtidsansatte under 18 år. For deltidsansatte udbetales der et forholdsmæssigt beløb.

Hvis medarbejderen skal arbejde på en SH-dag, har han/hun ret til betaling af tillæg. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

Ansættelser uden for overenskomst

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, og I ikke har truffet aftale om betaling på SH-dage, så afhænger din medarbejders ret til betaling af den måde medarbejderen er aflønnet.

En medarbejder med fast månedsløn, har ret til sin sædvanlige løn, også selvom han/hun ikke skal arbejde på en SH-dag.

Hvis din medarbejder er timelønnet, har han/hun som udgangspunkt ikke ret til løn, hvis der ikke skal arbejdes på en SH-dage.

Hvis din medarbejder skal arbejde på en SH-dag, så har han/hun som udgangspunkt kun ret til sin sædvanlige timeløn eller månedsløn. Medarbejderen har ikke ret til tillæg, medmindre I har indgået aftale om det eller det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt.

Overenskomstmæssige fridage

I henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus betragtes Grundlovsdag og den 24. december som helligdage. 

Den 31. december samt 1. maj er ikke helligdage og i overenskomsten er disse også at betragte som almindelige arbejdsdage. Hvis forholdene på virksomheden gør det muligt, skal der dog afholdes ferie den 31. december.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her